Sedan människor först började dyka upp tros det ha funnits någon typ av musik. Men eftersom det inte finns en hel del bevis på hur det såg ut förr är det svårt att säga exakt var och när musiken först skapades. Människor kom till Europa för över 40 000 år sedan och tog med sig musiken, men eftersom det redan fanns människor i Asien och sedan Afrika är det inte omöjligt att musiken är äldre än så. I Tyskland hittades det en gammal flöjt som fastställdes till att vara över 35 000 år gammal. Så vi vet att musiken är minst så gammal. Men tidigare instrument tros ha varit tillverkade av trä och annat material som förstörs efter en viss tid. Därför är det svårt att hitta tidiga bevis på hur musiken framfördes.

Klassisk musik

Trots att de flesta genrer av musik har en historia som är relativt enkel att ta reda på är det den klassiska musiken som är enklast. I alla fall när det kommer till äldre musik från Europa. Om vi tar en titt på musiken från antiken, framförallt antika Grekland, kommer det finnas bevis på att poesi och musik stod väldigt nära varandra. Den musik som spelades på den tiden var utan kontrapunkt.

Om vi sedan hoppar till medeltiden kommer vi kunna spåra den västerländska konstmusiken. Det finns nämligen ett antal bevarade skriftliga källor där musiken beskrivs. Hur den spelades, instrument och så vidare. Medeltidens musik anses vara en viktig epok i musikens historia.

Efter medeltiden kommer vi till renässansen. Renässansen är den period som sträcker sig mellan slutet av 1400-talet fram till början av 1600-talet. Under den här tiden utvecklades musiken en hel del och fler instrument som kom till att förändra musikens historia tillverkades. Det har gjort att renässansen också anses vara en väldigt viktig epok i historian.

Efter renässansen kommer vi till barocken, och senare klassicismen, romantiken och modernismen. De är alla tidsperioder som är betydelsefulla för musikens historia. Förutom att själva musikskrivandet utvecklades kom fler instrument som bjöd på nya ljud. Kompositörer fokuserade sitt skapande på olika händelser som antingen pågick just då eller från tidigare år.

På tal om kompositörer är det nästan omöjligt att prata om musikens historia utan att nämna Beethoven och Mozart. De är två av de mer kända kompositörerna som har skrivit flera hundratals verk under sina karriärer. Trots att det finns en lång lista med fler musikskapare var dessa två av de mer omtalade. Beethoven var bland annat känd för att ha tappat hörseln men fortsatte ändå att arbeta. Mozart började tidigt med musiken och visade sig vara ett geni när det kommer till att skriva musik. Han var också väldigt duktig på att spela flera instrument.