Om musik

Musikens historia

Sedan människor först började dyka upp tros det ha funnits någon typ av musik. Men eftersom det inte finns en hel del bevis på hur det såg ut förr är