Om musik

Att jobba som musiker

Att lyckas som musiker är inte det lättaste. Det finns flera jobb inom musikbranschen, vilket gör att om du vill jobba som musiker måste du först best